Wednesday, 28 December 2011

DRAMA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Drama prasekolah memang menarik, tetapi rumit dan mencabar. Ia melihatkan kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Tumpuan kanak-kanak mudah ‘meliar’ dan sering juga diganggu suasana persekitaran mereka. Justru para guru yang mengendalikan “permainan teater” kanak-kanak pra-sekolah harus peka terhadap psikologi kanak-kanak yang berusia 4 – 6 tahun, agar dapat menanam sifat-sifat pendidikan melalui permainan, lakonan dan hiburan. Ia lebih rumit dari mengendalikan bengkel drama untuk orang dewasa. Sifat sabar, ceria, rajin dan yakin harus jadi pakaian harian seorang guru tadika.


Tujuan Tadika ialah untuk memberi kanak-kanak ruang, melibatkan diri secara aktif peluang yang disediakan untuk dimanfaatkan secara meluas oleh kanak-kanak, ibubapa mereka dan para guru dalam proses pendidikan yang berterusan (jika boleh didasarkan kepada pengenalan awal tentang agama)
Tadika adalah permulaan persekolahan secara formal. Bila seorang anak memasuki Tadika, ia akan merasakan inilah pengalaman pertama persekolahan sebenarnya dan bagi ibubapa pula, satu cabaran utama dipisahkan dengan anak mereka.Gunakan berbagai variasi pergeralan dan suara untuk lain-lain perwatakan.


 MENGGUNAKAN DRAMA SEBAGAI ALAT PEMBELAJARAN
Cipta teater berdasarkan tema dari berbagai tajuk.
• Penglibatan dalam gerak pantomim secara naratif
• Gunakan peranan-peranan atau watak-watak secara spontan dengan menggunakan suasana cerita yang berbeza.
Perkara-perkara yang tertera diatas adalah panduan yang boleh digunakan oleh para guru tadika dalam menyesuaikan kanak-kanak dan bermain dengan teater (drama). Berikut adalah latihan-latihan mudah yang boleh diajak “bermain” dengan kanak-kanak disamping menghiburkan mereka.
Para guru tadika dan para pentadbir sekolah-sekolah tadika perlu merancang pembinaan satu hubungan kepercayaan dan persafahaman antara rumah dan sekolah. BIla ini sudah terjalin, hubungan ini akan memberi berbagai ruang untuk berkerjasama dan perbuhungan diantara kedua-dua institusi utama ini, dalam kehidupan kanak-kanak.
Tentu sekali tujuan program tadika ialah membentuk sifat-sifat keperibadian melalui pendidikan yang mempunyai nilai-nilai moral, akhlak, sosial, emosi serta perwatakan lahiriah dan batiniah kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Para guru, para pentadbir dan kanak-kanak yang lebih dewasa harus menunjukkan contoh peradaban, kelakuan, akhlak yang baik kehidupan di sebuah tadika, kerana kanak-kanak cepat mencontohi orang-orang yang mereka minati.PENGGUNAAN KAEDAH DRAMA UNTUK KANAK-KANAK TADIKA


Tentu sekali kebanyakan guru-guru tadika sudah pun jalani kursus dan arif tentang akan kaedah-kaedah mendidik di tadika. Apa yang saya nyatakan sebelum ini adalah sebagai rujukan dan bekalan sampingan, supaya ia dapat dijadikan panduan didikan terhadap drama, yang ingin disepadukan dalam usaha mendidik anak-anak di tadika.
Latihan asas drama cukup untuk memberi kanak-kanak tadika bermain disamping mengalami perubahan peribadinya dan juga meningkatkan keberanian mereka berkomunikasi.

Beberapa contoh kegiatan boleh dilakukan dalam merangsang kanak-kanak tadika belajar melalui drama yang boleh:


a. MEMBENTUK PERIBADI LUARAN DAN DALAMAN KANAK-KANAK
Membentuk body awareness dan spatial perception, dengan :
• Meniru pergerakan fisikal
• Analisa pergerakan fisikal
• Meluahkan mood dan konsep melalui gerakan
• Membentuk kesedaran deria
• Sertakan informasi deria ke bentuk penceritaan
• Bermain dan meneka dengan watak-watak ciptaan


b. MEMBENTUK KEMAHIRAN PERIBADI BERINTERAKSI DAN KESEDARAN
Menyertai dan berinteraksi dalam aktiviti-aktiviti drama bersama kawan-kawan
atau kekumpulan.
• Pelajari aktiviti-aktiviti yang terkawal
• Berinteraksi dengan patong-patong
• Menyertai dan berinteraksi dengan aktiviti-aktiviti grup lain
• Improvisasi adigan-adigan dan kata bual secara kekumpulan
• Bekerjasama secara kekumpulan untuk selesaikan masaalah
• Melakukan lakonan bercermin yang mudah
• Melakonkan watak teman-teman


c. MEMBENTUK ESTETIKA SENSITIVITI DAN KEMAHIRAN BERTEATER
Membanding dan membezakan corak-corak persembahan
• Menonton dan bincangkan persembahan teater
• Mengenal pasti dan menganalisa konsep drama yang penting
• Membanding dan bezakan corak-corak persembahan
• Tonton dan bincang persembahan teater
• Terangkan aspek-aspek seni visual, muzik dan tarian yang wujud dalam teater
• Terangkan bagaimana kedudukan, keperluan, matlamat, dsb. Mempunyai persamaan atau lain dari dirinya sendiri


d. MENCIPTA TEATER MELALUI KOLABORASI ARTISTIK
Berlakon/memainkan peranan
• Bayangkan sesuatu watak dan berinteraksi dalam improvisasi
• Lakukan improvisasi berdasarkan pengalaman peribadi, imaginasi, sastera dan sejarah.
• Bayangkan sesuatu watak dan berinteraksi melalui improvisasiLATIHAN SEBUTAN
Latihan sebutan ini menggunakan huruf-huruf saksi: A E I O U dan diselaraskan sekali dengan pernafasan.
a. Ambil nafas panjang hingga perut membesar dan tahan nafas selama 5 saat, kemudian lepaskan nafas melalui hidung perlahan-lahan.
b. Ambil nafas panjang hingga perut membesar dan tahan nafas selama 5 saat, dan hembuskan nafas perlahan-lahan sambil melaongkan huruf A yang berbunyi Aaaaaaaa, seterusnya dengan menggunkan huruf E, I, O dan U dengan laongan mengikut bunyi huruf-huruf tersebut.
c. Ambil nafas panjang hingga perut membesar dan tahan nafas selama 5 saat dan hembutkan nafas perlahan-lahan sambil sekaligus melaongkan huruf A E I O U.IMAGINASI
LATIHAN 1
Imaginasi merupakan keperluan terpenting bagi diri seorang pemain teater. Kekuatan imaginasi membolehkan seorang pemain itu mencipta watak lahiriah dan dalamannya. Berbagai cara boleh digunakan untuk bermain dengan kanak-kanak dalam memperkayakan angan-angan atau imaginasi mereka.


PERMAINAN 1.
a. Murid-murid disuruh duduk bersila dalam bentuk bulatan. Kemudian di arahankan salah seorang dari murid itu mengangan-angankan:
1. Memegang cawan yang penuh air dengan sebelah tangan dan menyerahkan cawan itu kepada murid di sebelahnya, hingga satu pusingan bulatan. (Perhatinkan cara murid itu memegang cawan itu supaya lakonannya menunjukkan yang dia tidak tumpahkan air yang penuh itu bila dia menyerahkan kepada kawannya. Proses ini melihatkan gerak badan pelakon itu, perasaannya dan pendekatannya terhadap cawan, air penuh dan tanggungjawabnya terhadap “misi” penyerahan yang memerlukan ketelatinan kerja)
2. Mengambil cawan yang berisi air panas dan menyerahkannya kepada murid disebelahnya, hingga satu pusingan bulatan juga. (Perhatikan gelagat murid itu dalam angan-angan atau imaginasinya menangani cawan yang berisi air panas dan cara cawan itu ditangani dan diserahkan hingga ke murid di akhir bulatan. Latihan ini juga melihatkan proses lahiriah dan batiniah seseorang pelakon itu dalam menangani adigan yang diperlukan, tanpa menggunakan air panas yang sebenarnya)
3. Seterusnya murid-murid boleh di suruh beranika ragam aksi lahiriah dan batiniah dengan menggunakan lain-lain objek, seperti:
(i) Mengangkat dan menyerahkan barang berat
(ii) Menyerahkan besi panas
(iii) Menyerahkan nota untuk dibaca keliling.

IMAGINASI

PERMAINAN 2
Bahagikan murid-murid kepada dua kumpulan supaya ada rasa persaingan. Seperti “charade” setiap murid dari setiap kumpulan, bergilir-gilir akan ditunjukkan gambar haiwan untuk dilakonkan. Murid itu akan melakonkan gerak laku haiwan yang ditunjukkan kepadanya kepada kumpulannya untuk diteka.
Markah akan diberi kepada kumpulan yang dapat meneka haiwan lakonan teman-teman mereka dengan baik dan betul.


PERMAINAN 3
Sebelum mengarahkan murid-murid melakukan latihan atau permainan angan-angan ini murid-murid ditunjukkan gambar-gambar haiwan seperti:
a) Ular
b) Kuda
c) Harimau
d) Kambing
e) Burung
f) Monyet
g) Ikan
h) Seladang
i) Orang Unta
j) Gajah
k) Ketam
Kemudian arahkan murid-murid melakukan gerakan haiwan-haiwan yang disebutkan satu persatu untuk dilakukan pergerakannnya. Latihan ini memerlukan juga para murid mengeluarkan bunyian haiwan-haiwan yang mereka lakonkan.


LATIHAN 2
TIRU GAYA
Tiru gaya boleh dilakukan mengikut kaedah mengangankan gerak-geri haiwan. Bezanya, dalam latihan ini murid-murid lebih memusatkan gerak geri umum yang dilihatnya atau diketahuinya, seperti:
1. Jalan Seorang Raja / Permaisuri
2. Jalan di panas terik
3. Jalan dalam hujang lebat tanpa paying
4. Dikejar anjing
5. Lagak peminta sedekah
6. Lagak seorang yang sedang memanah
7. Lagak seorang yang sedang memancing ikan.
8. Lagak seorang yang sedang mengantuk dan tertidur
9. Sedang menyapu sampah
10. Sedang Memandu Kereta, Laju atau Perlahan
11. Jalan orang yang sombong
12. Jalan orang yang susah
13. Jalan orang senang
14. Jalan orang buta
15. Jalan orang tempang dan bertongkat
16. Memancing ikan dan sebagainya.
Latihan ini boleh dilakukan secara perseorangan, dua tiga orang, atau secara kekumpulan.
Tiru gaya meningkatkan daya pemerhatian seorang pelakon (murid). Deria pandang, bauan, rasa, pendengaran dan sentuhan. Ia meningkatkan lagi


LATIHAN 3
KATABUAL (DIALOG)
Mengajar dialog untuk murid-murid tadika bukan perkara mudah. Peringkat usia lima hingga enam tahun, jika digarap apa yang tertulis di awal kertas kerja ini, mereka lebih diajak bermain dengan kata kata dan panduan yang rapi akan lakonan.
Berdasarkan huruf-huruf saksi A E I O U mereka boleh diajar bertutur dengan betul dengan menyebut perkataan-perkataan yang jelas kedengaran huruf-huruf saksinya. Sebagai contoh, dengan menggunakan rajah dan ilustrasi gambar-gambar haiwan, manusia, bangunan, alam semula jadi mereka dapat sekaligus mengeja dan memadankan ejaan dengan objek yang ingin kita kenalkan kepada mereka.
Dan latiihan menyebut-nyebut huruf-huruf saksi ini berulang-ulang boleh membantu sebutan mereka dengan betul:
1. Mulakan seperti biasa dengan A E I O U yang dilaongkan kuat dan jelas.
a. A disebut Aaaaaaa(seperti are dalam bahasa Inggeris)
b. E disebut E (seperti air dalam bahasa Inggeris)
c. I disebut Eeeee
d. O disebut O (seperti Or dalam bahasa Inggeris)
e. U disebut Ooooo
A E I O U boleh dilaugkan semuanya sama sekali. Latihan ini boleh gunakan teknik pernafasan seperti yang di atas.
2. Dari sini kita boleh melangkah ke sebutan kata-kata tunggal yang menggunakan huruf-huruf saksi tadi.
a. M A K A N, S A Y A P, K A L A M dan seumpamanya.
b. E J E K, B E L E K, T E L E K dan sebagainya.
c. T I T I, L I D I, P I P I dan sebagainya
d. O L O K, J O L O K, P O L O K dan seumpamanya
e. U R U T, L U T U T, P U L U T dan sebagainya.
3. Kemudian boleh di ragamkan sebutan huruf-huruf saksi itu dalam kata-kata yang berbeza.
a. B A L E K, T E P I, I K U T, C A B U T dan seumpamnya.
4. Menyebut dialog mudah dengan menggunakan ragam perasaan yang berbeza-beza, seperti marah, suka, sedih, takut, geram dan sebagainya..
a. Saya mahu makan
b. Nama saya Ramli.
c. Jangan ganggu saya.


LATIHAN 4
LATIHAN MENYANYI
Lagu-lagu kanak-kanak yang lazim dan berunsur keMelayuan boleh digunakan sebagai latihan awal dan menghibur untuk kanak-kanak tadikan, seperti lagu-lagu ENJIT-ENJIT SEMUT, CAN MALI CAN, TREK TEK TEK dan sebagainya.
Kesemua lagu-lagu ini boleh menebalkan sifat mewarisi tradisi bangsa dari peringkat awal lagi dari disogokkan dengan lagu-lagu rakyat Inggeris seperti Old Mcdonald dan seumpamanya.
Selain dari itu, lagu popular semasa yang didendang oleh kumpulan-kumpulan RAIHAN, HIJAZ dan seumpamanya, yang memaparkan akhlak dan amalan budi pekerti yang mulia dan harmonis sebagai seorang Islam boleh diajarkan. Ini sememang satu pendekatan yang begitu berkesan dalam menyuntik keyakinan beragama dari peringkat tadika lagi.
Banyak juga CD-CD dan DVD mengenai gurindam kanak-kanak terhadap pengenalan awal Tuhan, para Nabi boleh dimainkan sebagai mengimbangi pendidikan awal duniawi dan ukhrawi kanak-kanak.


LATIHAN 5
LATIHAN LAKONAN TANPA DIALOG
Latihan ini merupakan latihan luahan perasaan dan imaginasi spontan kanak-kanak dengan menggunakan arahan berbentuk penceritaan yang harus dilakonkan kanak-kanak secara kekumpulan.
Sambil anda memberi arahan atau bercerita kanak-kanak akan lakonkan cerita itu ala pantomime.


CERITA 1
Anda semua sedang bermain dengan teman-teman di taman yang indah. Angin mulai bertiup dan membuat anda merasa semakin sejuk. Kemudian hujan turun dengan lebatnya. Guruh berdentum kuat, anda terperanjat dan jatuh pengsan.


CERITA 2
Anda sedang memasukki sebuah bilik yang cantik dan wangi baunya. Anda suka bilik itu. Tapi bilik itu lama kelamaan bertambah panas. Anda berpeluh. Anda hendak keluar dari bilik itu, tapi bilik itu terkunci dari luar. Kemudian bilik itu menjadi semakin sejuk. Anda menggigil kesejukan. Tiba-tiba pintu bilik itu terbuka. Anda segera berlari keluar. Anda merasa lega.

Monday, 19 December 2011

Cuti Persekolahan 2011

Cuti persekolahan hampir tiba ke penutupnya pada tahun 2011.....dan setiap ibu bapa sibuk membeli peralatan persekolahan yang baru untuk anak-anak mereka. Semoga tahun 2012 akan memberikan sinaran yang baru dan lebih menyeronokkan kepada anak-anak kita terutamanya murid prasekolah yang akan melangkah ke alam persekolahan.....berjumpa dengan kawan - kawan baru, guru baru, kasut baru, beg baru dan semuanya baru lah...dan guru-guru prasekolah pula sibuk menyiapkan tugasan untuk tahun baru nanti...membuat takwim baru, jadual baru, lembaran kerja yang baru dan kreatif....
Dan menempuh pula gelagat -gelagat murid prasekolah yang baru dengan pelbagai karenah dan ragam yang mencuit hati nanti...

Dan saya ucapkan kepada semua guru-guru prasekolah di Malaysia....


SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU DAN SELAMAT MENGAJAR  2012....!!!!!!

Monday, 12 December 2011

Kecerdasan Pelbagai

Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Menurut Gardner, kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Justeru, Dr. Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa. Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut:

 1. Linguistic intelligence ("word smart"):
 2. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart")
 3. Spatial intelligence ("picture smart")
 4. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart")
 5. Musical intelligence ("music smart")
 6. Interpersonal intelligence ("people smart")
 7. Intrapersonal intelligence ("self smart")
 8. Naturalist intelligence ("nature smart")
Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut:

 1. PERKATAAN (linguistic intelligence)
 2. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence)
 3. GAMBAR (spatial intelligence)
 4. MUZIK (musical intelligence)
 5. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence)
 6. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence)
 7. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence), and/or
 8. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence)
1. Kecerdasan Verbal - Linguistik [authors]

Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk - keboleban memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.
Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita.

KERJAYA: Sasterawan: Penulis, Penyajak, Penceramah, Pensyarah dalam bidang sastera.
CONTOH: Faisal Tehrani, A. Samad Said, William Shakespeare, Rene Blanco, Sir Arthur Conan Doyle


2. Kecerdasan Logik - Matematik [scientists]

Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat (logik). Melibatkan pemikiran saintifik, termasuk pemikiran secara heuristik, induktif dan deduktif, membuat inferens, mengkategori, generalisasi, perhitungan dan pengujian hipotesis.
Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat (logik), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan.

KERJAYA: Ahli matematik, Saintis, Jurutera, Akauntan
CONTOH: Carl Friedrich Gauss, Al-Khawarizmi, Isaac Newton


3. Kecerdasan Fizikal - Kinestatik
[dancers]

Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan.
Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.

KERJAYA: Atlit sukan, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis.
CONTOH: Nicole David, Michael Jordan, David Beckham, Shazlin Zulkifli, Muhammad Ali, Shah Rukh Khan, Rosyam Noor, Jackie Chan


4. Kecerdasan Visual - Spatial [architects]

Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Berkepekaan terhadap warna, garis, rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.
Contoh aktiviti: melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, mencipta gambaran mental, imaginasi aktif, peta minda, menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.

KERJAYA: Pelukis, pengukir, arkitek.
CONTOH: Hijjaz Kasturi. Minoru Yamasaki, Alexander Thomson Alexander, Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci


5. Kecerdasan Muzikal-Ritma [musicians]

Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik.
Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu.

KERJAYA: Komposer, penyanyi, penggubah lagu, pemain muzik.
CONTOH: Adnan Abu Hassan, Ajai, M. Nasir, Yasin, Kitaro, Beethoven, Mozart, P. Ramlee, Siti Nurhaliza, Misha Omar


6. Kecerdasan Intrapersonal [therapists]

Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.
Contoh aktiviti: Teknik metakognisi, strategi pemikinm, proses emosi, prnktis mind fullness, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan.

KERJAYA: Pengarang, Penyajak, Ahli falsafah, Ahli Motivasi, Pakar Kaunseling, Ahli Psikologi
CONTOH: H.M Tuah Iskandar, Dr. Fadzilah Kamsah, Albert Ellis, Willaim Glasser, Howard Gardner, Jean Piaget

7. Kecerdasan Interpersonal [entrepreneurs]

Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut.
Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu, latilhan ernpati, latihan kolaboratif, rnernberi maklurn balas, strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama

KERJAYA: Ahli politik, Peniaga, Pengacara, Usahawan
CONTOH: Donald Trump, David Letterman, Aznil Hj. Nawawi


8. Kecerdasan Naturalis [naturalists]

Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna

KERJAYA: Petani, Ahli botani, Ahli biologi, Perancang Bandar, Geologist
CONTOH: Louis Agassiz, David Starr Jordan, Edward D. Cope, Charles Darwin

Aktiviti Bermain

Kepentingan Bermain Dalam Pendidikan Prasekolah
Mariani Md Nor, PhD Fakulti Pendidikan Universiti Malaya

Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Dengan lain perkataan, kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990). Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah,
tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanakkanak.

Carr, dalam teori nya menyatakan, main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masingmasing (Kraus, 1990). Mengikut Carr, main merupakan pengalaman katartik, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan emosi yang negatif. Sebagai contoh kanakkanak yang berusia empat tahun yang baru sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. Untuk perihal ini, main dikatakan dapat menyuarakan perasaan kecewa tersebut.
Dari aspek psikoanalisis, mengikut Freud pula, main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua, 1990).
Main Dalam Kurikulum
Dalam dunia pendidikan prasekolah, pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang digunapakai. Dalam konteks prasekolah di Malaysia, khususnya dari perspektif kurikulum, main atau bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti:  main yang terancang main yang berstruktur main yang fleksibel memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif
Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar, main merupakan perkara penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah, khususnya dalam membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang teratur. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau mencapah. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. Antara yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan Divergent objects may guide children to numerous approaches, leading them to appreciate the fact that problems may have multiple solutions.
Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main. Antaranya ialah mengalakkan imaginasi memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba, menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan sosial membina keyakinan diri berorientasikan proses bukan hasil, dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis bahan seperti bahan kemahiran, bahan motor kasar, bahan manipulatif, bahan binaan, bahan peluahan kendiri dan bahan semulajadi. Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. Tidak hairan jika dalam abad ke 21, main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.
Trend Ikutan Abad ke 21
Mengikut trend terkini dalam sistem pendidikan prasekolah, kanak-kanak telah menjadi topik perbualan penting terutama jika isu pendidikan ditimbulkan. Isu kanak-kanak telah menjadi fokus utama untuk segala pelakuan pihak-pihak yang tertentu baik ibu bapa maupun pembuat dasar polisi, individu perseorangan dan badan tertentu. Trend sebegini telah membawa kepada kedinamikan perancangan dan pengurusan bilik darjah prasekolah, khususnya dalam konteks di Malaysia.
Kurikulum Kebangsaan Prasekolah sering dijadikan sebagai panduan untuk proses pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Malangnya kurikulum yang menjadi garis panduan unuk proses pembelajaran kanak-kanak tidak begitu nampak ketara
penggunaannya di prasekolah yang wujud di Malaysia kecuali di prasekolah Annex. Ini lah yang menjadi isu kepada ketidakseragaman amalan pengajaran pembelajaran dan kurikulum yang dipelajari oleh kanak-kanak di mana-mana prasekolah yang wujud. Maupun wujud perbezaan ini, aktiviti bermain sentiasa dianggap sesuatu yang perlu wujud tidak mengambil kira jenis tadika, bilangan guru berkelayakan dan lain-lain.
Dalam konteks di Malaysia, program pendidikan prasekolah merupakan program tidak formal untuk murid berumur antara 4 hingga 6 tahun bertujuan untuk menyediakan murid dengan kehidupan seharian dan juga persediaan menghadapi pendidikan formal sekolah rendah. Kurikulum Prasekolah ini dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan terutama bermain sambil belajar di samping pendekatan bersepadu dan bertema serta ICT. Garis panduan yang sedemikian di dalam kurikulum prasekolah kebangsaan menampilkan satu persamaan iaitu penglibatan aktiviti menyeronokkan. Jelas sekali pendekatan yang digunapakai menunjukkan keseriusan aktiviti bermain digunakan oleh guru yang kadang kala dianggap sebagai aktiviti yang dianggap banyak membuang masa kanak-kanak oleh sesetengah pihak.
Kepentingan bermain dalam dunia pendidikan kanak-kanak khususnya di prasekolah memerlukan orang dewasa sebagai individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan belajar kanak-kanak. Salah satu peranan penting ialah mewujudkan persekitaran yang penuh kasih sayang dan merangsang minda serta fizikal kanak-kanak. Oleh itu, adalah penting bagi kita menggunakan kemahiran yang boleh membantu kanak-kanak untuk
melaksanakan tanggungjawab kita dengan lebih baik.
Seseorang kanak-kanak itu mula menyerap maklumat sejak dia dilahirkan (Maria Montessori). Maklumat-maklumat ini sebahagian besarnya diperolehi daripada ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa bertanggunagjawab sepenuhnya dalam pembelajaran awal anak-anak mereka, dan peranan mereka sebagai guru adalah penting. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti bermain kanak-kanak boleh dihubungkaitkan dengan perkembangan intelek dan emosi kanak-kanak ( Singer, 1973; Dun and Wooding, 1977). Suatu kajian berskala kecil (Manaf, Norimah, Sharifah, Wong, 2007) yang telah dilakukan oleh sekumpulan pelajar Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak di bawah penyeliaan penulis telah membuktikan bahawa penglibatan positif ibu bapa dapat meningkatkan tahap kekreatifan minda kanak-
kanak. Begitu juga dalam kajian oleh Swadener and Hohnson (1989) yang telah membuktikan pendapat yang sama.
Kepentingan Main Dalam Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Dalam bahagian ini, penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja.
Terdapat banyak contoh untuk aktiviti bermain. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama, menyanyi, berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000). “Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences that have no right or wrong answers”
Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif mereka. Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller,1996). Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak yang bermakna.
Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang banyak meninggalkan kesan positif, input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri
serta berupaya menggalakkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika.
Selain dari drama, berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim dipraktikkan oleh guru di tadika. Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini, mengikut Wilhelm & Edminston (1998) In creative drama, children act “as if” their imagined world were an actual world and represent familiar feelings, thoughts, and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience.
Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak tadika atau prasekolah ( Jensen,2000 ,2001; Shore, 1997; Christie, 2001; Frost, Wortham, & 2001). Kajian mereka menyatakan play is a scaffold for development, a vehicle for increasing neural structures, and a means by which all children practice skills they will need in later life.
Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu.
Perkembangan fizikal. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini
membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak
menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan (Berk, 1995; Fromberg, 2002; Holmes & Geiger, 2002; Mccune& Zanes,2001: Murata & Maeda, 2002; Santrock, 2003).
Perkembangan sosial dan emosi Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada
pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. Kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapat mereka sendiri. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain, mengawal emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.
Perkembangan Kognitif Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka,1998: Lieberman, 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan, kemahiran kesediaan, dan sikap ( McCune & Zanes, 2001: Smilansky & Shefatya, 1990); kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky, 1980 ; Holmes & Geiger, 2002); pengambilan perspektif (perspective-taking) ( Burns & Brainerd,1979); memori ( Jensen, 1999, 2000; Gardner,1993). Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain.
Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. Apapun jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran kanak-kanak. Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak.
Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak.
Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti :
•Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak.
•Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.
•Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka.
•Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak.
•Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang yang ‘belajar sepanjang hayat’, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.
Hala Tuju Main dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Main seperti yang telah dibincangkan di atas mempunyai peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak bukan sahaja dari aspek 3M tetapi juga dari aspek sahsiah dan tingkahlaku seseorang individu kanak-kanak. Kurikulum prasekolah kebangsaan khususnya sentiasa menggalakkan komunikasi dan imaginasi serta permainan yang dapat dan boleh menarik minat dan menggembirakan kanak-kanak. Bagaimanapun apa yang berlaku ialah walaupun kurikulum prasekolah kebangsaan sendiri mengalakkan permainan, kadangkadang terdapat tadika yang kurang memberi perhatian terhadap main.
Persoalannya adakah main tidak digunakan kerana ia membebankan kanak-kanak dan guru? Atau adakah main yang digunakan sebagai ganjaran untuk kanak-kanak selepas penat membuat aktiviti akademik lain di bilik darjah? Atau adakah main digunakan sebaik mungkin di bilik darjah kerana mereka yang mengajar seharusnya peka kepada maksud kaedah main sambil belajar? Adakah main hanya sebagai mitos teori idealist atau yang memang sepatutnya digunapakai? Kesimpulannya tepuk dada tanya minda khususnya untuk kesinambungan generasi celik akal baik di sekolah maupun di tempat lain.
Rujukan Berk.L.E.& Winster, A. Eds (1995); Scaffolding Children’s Learning, Vygotskyand Early Washington George S. Morrison,(2001): Early Childhood Education Today 8th., new Jersey, Merill Prentice Hall. McCaslin, N (2000). Creative Drama in the classroom and Beyond. New York, Longman. “Garis Panduan KurikulumPendidikan Prasekolah Malaysia (1993)” Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. Isenberg, J.P., & Jalongo, M. R. (2000). Creative expression and play in early children (3rd ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall. Hughes, F.P., Noppe, L.D., Noppe, I.C. (1988). I.C. Child Development. St. Paul, MN: West Publishing Company. Fromberg, D. P. (2002). Play and meaning in early childhood education. Boston: Allyn & Bacon. Kraus, R. (1990). Recreation and Leisure in Modern Society, Fourth Edition. New York, NY: HarperCollins College. Hughes, F. (1999). Children, play, and development (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon. National Association for the Education of Young Children. "Guidelines for Appropriate Curriculum Content and Assessment in Programmes Serving Children," Young Children, March, 1991: 21-37. Swadener, E.B. & Jonson, J.E. 91989). Play in diverse social contexts:Parent and teacher roles. In M. Bloch &A. Pellegrini (Eds). Ecological contexts of children’s play. New Cork. Ablex Wilhelm, J., & Edminston, B. (1998). Imagining to learn: Inquiry, ethics, and integration through drama. Portsmouth, NH: Heinemann. Kumar, S., & Harizuka, S. (1998). Cooperative learning-based approach and development of learning awareness and achievement in mathematics in elementary schools. Psychological Reports, 82, 587-591. Langstaff, N., & Sproul, A. (1979). Exploring with clay. Olney, MD: Association for Childhood Education International. Lieberman, J. N. (1977). Playfulness: Its relationship to imagination and creativity. New York: Academic Press. Shore, R. (1997) Rethinking the Brain: New Insights into Early Development Summary from Conference: Brain Development in Young Children: New Frontiers for Research, Policy and Practice. Families and Work Institute, New York Sylva, K., Bruner, J. S., & Genova, P. (1976). The role of play in the problem-solving of children 3-5 years old. In J. Bruner, A. Jolly, & K. Sylva (Eds.), PlayƑIts role in development and evolution. New York: Basic BooksRubin, K. H., & Howe, N. (1986). Social play and perspective-taking. In G. Fei

WATAK KARTUN YANG DIGEMARI KANAK-KANAK

Tuesday, 22 November 2011

Kanak-kanak Hiperaktif

Kanak-kanak hiperaktif

kecelaruan Hiperaktif Kurang Upaya Tumpuan (ADHD)

ADHD adalah satu kecelaruan tingkah laku yang biasa terjadi di kalangan kanak-kanak. Ia melibatkan 3 jenis kepayahan :
 • Kurang tumpuan
 • Hiperaktif
 • Menurut kata hati (Impulsiviti)
Satu kajian ke atas kanak-kanak Malaysia berumur di antara 5 – 15 tahun menunjukkan seramai 4.3% mempunyai ciri-ciri ADHD. Kebanyakkannya dihidapi oleh kanak-kanak lelaki.
Tiada punca utama di temui walaupun faktor genetik dan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak mungkin menyumbang kepada terjadinya masalah ini.

Tanda & gejala

Seorang kanak-kanak dikatakan mempunyai masalah ADHD sekiranya dia mempunyai lebih dari 6 gejala dari kategori A dan/atau kategori B.

A. Kurang tumpuan

Kanak-kanak sentiasa :
 • Melakukan banyak kesilapan di dalam kerja sekolah.
 • Mempunyai masalah untuk mengatur aktiviti-aktivitinya
 • Sering kehilangan barang di rumah dan di sekolah
 • Tidak dapat menyelesaikan tugasnya
 • Tidak memberi perhatian kepada orang yang sedang bercakap dengannya
 • Tidak berupaya mematuhi arahan
 • Mengelakkan aktiviti yang memerlukan konsentrasi dan fikiran
 • Mudah hilang perhatian
 • Pelupa

B. Hyperaktif

Kanak-kanak sering :
 • Menggoyang-goyangkan tangan dan kakinya serta mengeliat dan resah di tempat duduknya
 • Meninggalkan kerusinya di kelas walaupun sepatutnya ia duduk di situ
 • Berlari-lari dan memanjat-manjat dengan berlebihan (lebih dari kanak-kanak biasa)
 • Bising waktu bermain
 • Sentiasa bergerak ke sana ke mari (tidak duduk diam)
 • Banyak bercakap

C. Menurut kata hati (Impulsiviti)

Kanak-kanak akan :
 • Menjawab dengan spontan walaupun soalan yang diajukan belum habis
 • Tidak sabar menunggu giliran
 • Sering mengganggu rakan lain semasa mereka bercakap atau bermain
 • Tambahan :
  • Gejala gejala dapat dikesan sebelum kanak-kanak berumur 7 tahun
  • Gejala gejala mestilah telah melebihi tempoh 6 bulan
  • Perubahan ini berlaku lebih dari satu tempat atau keadaan seperti di sekolah, rumah, tempat awam
  • Perubahan kelakuan tidak setaraf dengan umur kanak-kanak itu
  • Tidak ada masalah tumbesaran atau kesihatan
  • Perubahan perlakuan menimbulkan masalah kepada kanak-kanak itu di sekolah, dengan rakan rakan dan kehidupan hariannya
Sekiranya anak anda memenuhi kriteria seperti di atas, sila mendapat bantuan profesional dengan segera.

Komplikasi

 • ADHD biasanya wujud bersama Gejala Tentangan dan Bantahan (Oppositional Defiant Disorder) di mana kanak-kanak itu berkelakuan degil, keras kepala, pemarah dan pembangkang.
 • Masalah harga diri boleh berlaku kerana kesusahan di sekolah, rumah dan rakan rakan.
 • Masalah pembelajaran adalah biasa terjadi kerana kanak-kanak ini tidak dapat memberi tumpuan pada pelajaran di sekolah.

Monday, 21 November 2011

Kisah Hati Guru........

Pada hari terakhir sebelum cuti sekolah bermula, aku sempat berpesan kepada semua anak muridku yang semuanya masih kelihatan seperti tidak mengerti bahawa mereka akan melonjak ke Tahun 1 tahun hadapan. Perasaan seronok mereka masih membayangi jiwa mereka, dan mereka tidak sedar akan cabaran apabila memasuki tahun 1 kelak. Apabila aku berkata selamat bercuti, semuanya melonjak gembira, tetapi apabila aku berkata..." Tahun depan cikgu tak ajar kamu dah dan kamu akan masuk ke kelas baru"....dan pada masa itu serta merta air muka mereka berubah menjadi sedih dan tiada lagi keseronokan di wajah masing-masing...Terdetik hati aku, adakah aku tersalah cakap...Dan aku telah memberikan kata-kata perangsang, bahawa cuti sekolah, adalah cuti untuk kamu semua setelah menghabiskan tenaga belajar berdikari seperti bangun pagi-pagi dikejutkan oleh mak ayah, mandi waktu pagi, pakai baju sekolah, pakai kasut sekolah, dan tiba di sekolah belajar menyanyi, menulis, melukis dan sebagainya...Tetapi aku juga berkata, jangan lupa belajar melalui hadiah buku yang telah cikgu berikan....
  Namun, semuanya senyap membisu sahaja seperti aku bercakap dengan kerusi meja...Sehinggalah aku tersedar ada anak muridku yang tiba-tiba sahaja menangis kerana tidak mahu masuk ke kelas baru. Apabila aku bertanya, kenapa tak nak masuk...? Katanya...dekat kelas ni cikgu best, banyak ajar menyanyi, menari, bermain...Tak pernah marah, sentiasa tersenyum jer...( dalam hati ini pun aku berfikir, sepanjang aku mengajar di kelas, belum pernah aku menjerit-jerit memarahi mereka,sentiasa membuat lawak jenaka kepada mereka, dan apabila mereka membuat kerja yang aku berikan di dalam kelas, tiba-tiba sahaja, mengaum suara guru tahun 1yang hanya dihadapan kelas aku sahaja menjerit-jerit memarahi murid tahun 1 kerana tidak dapat menjawab soalan yang diberikan, semua anak muridku terkedu mendengar jeritan itu, malah ada yang kata, cikgu tu garang giler, takutnyer...)namun, aku tidak pernah mematahkan semangat mereka untu menghadapi apabila masuk ke tahun 1, aku pun berkata lah, kalau kamu tak nak dimarahi oleh cikgu tu, kamu kena rajin buat kerja sekolah, selalu datang sekolah, dan kena rajin membaca buku di rumah..Dan mereka pun tersenyum semula...Dan sorang murid lain pun berkata..Kalau cikgu marah, lari lah datang kelas cikgu...hiba rasanya...
  Aku berasa gembira kerana murid yang pada mulanya tidak tahu langsung bagaimana hendak memegang pensel, kini telah berjaya menulis dengan baik dan begitu kemas sekali tulisannya...Murid yang pada mulanya tidak mahu melibatkan diri didalam kelas telah berjaya bersosial bersama rakan-rakannya..Begitu banyak dugaan yang aku lalui sepanjang bergelar guru prasekolah..namun berkat kesabaran dan semangat untuk melihat mereka berdikari di sekolah telah menjadikan jiwa aku sedikit terubat dengan keletah mereka. 

Aku mendoakan agar mereka yang pernah menjadi anak muridku menjadi orang yang berguna dan berjaya apabila besar nanti. Sedarlah, mereka ini tidak mengerti apa-apa, namun jika dididik, dipupuk dengan cara yang baik dan betul, nescaya mereka akan menjadi orang yang berguna satu hari nanti. Kitalah yang mencorakkan mereka di sekolah, dan kitalah yang membentuk nilai-nilai murni dalam diri mereka sebenarnya....

CIKGU SAYANG KAMU SEMUA.........

Kelip Kelip Cahaya ( Twinkle Twinkle Star )

Negara Malaysia

Lagu ABC

Burung kakak tua...

Pak Mamat Ada Kebun....

Kalau anda gembira....

Mari Menyanyi Sambil Mengira

1,2,3 Sayang Semuanya...

Mari Belajar Bahasa Inggeris

Sehari Di Prasekolah

Strategi P&P Prasekolah

Wednesday, 26 October 2011

Blogger Terbaik Oleh Guru....Tahniah!!!!....

Guru menang Anugerah Apicta Terbaik Perdana Menteri

KUALA LUMPUR 25 Okt. - Kaedah e-Pembelajaran menerusi blog bagi mendidik anak Orang Asli melayakkan seorang guru dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Asia Pasifik MSC Malaysia (Apicta) Terbaik Perdana Menteri, tahun ini.

Penerimanya, Muhamad Hafiz Ismail, 25, merupakan seorang guru Matematik di Sekolah Kebangsaan Kampung Kenang, Sungai Siput (Utara), Perak berjaya mengetepikan kira-kira 250 calon lain dalam kategori yang sama.

Anak kelahiran Kedah itu memenangi anugerah tersebut dengan blog www.apistakkisah.blogspot.com yang bertajuk Life Through My Eyes: A teacher's little steps towards perfection dengan menceritakan pengalaman tahun pertamanya di sekolah berkenaan.

"Saya ingin berkongsi pengalaman suka-duka bersama rakan yang lain dalam dunia pendidikan mengenai kaedah yang digunakan oleh saya untuk mendidik murid terutama anak Orang Asli supaya mereka dapat memberikan tumpuan sepenuhnya di dalam kelas.

"Blog ini juga merupakan satu bentuk jaringan untuk guru meluahkan dan berkongsi apa sahaja mengenai pengalaman mereka memandangkan di negara ini agak jarang adanya jaringan bagi menghubungkan warga pendidik," katanya ketika ditemui Utusan Malaysia di sini, hari ini.

Tambah Muhamad Hafiz, kandungan dalam blognya itu turut telah dibukukan oleh penerbit Universiti USCI dan MPH.

Bagi Anugerah Projek Pelajar kategori Menengah dimenangi oleh Sekolah Menengah Foon Yew, Kulai, Johor manakala kategori Rendah dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Dua Sungai, Mukah, Sarawak.

Sementara itu, Idottv Sendirian Berhad pula memenangi merit bagi Anugerah Teknologi Hijau Terbaik dengan memperkenalkan produk bil 'hijau' yang akan memasuki pasaran pada akhir tahun ini.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Azrin Mohd. Noor berkata, fokus produk itu adalah bagi mengurangkan penggunaan kertas ke atas bil telefon bimbit oleh syarikat telekomunikasi.

"Dengan adanya bil hijau ini, pengguna boleh menyemak penggunaan alat komunikasi menerusi telefon atau online bagi mengurangkan pergantungan dan penggunaan kertas yang berlebihan.

"Kajian juga menunjukkan setiap tahun penggunaan kertas bil telefon mampu membentuk 222 Menara Berkembar Petronas (KLCC) dengan anggaran 10 juta pengguna," ujarnya.

Kesemua pemenang berjaya membawa pulang sebuah trofi dan sijil penghargaan yang disampaikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Maximus Johnity Ongkili yang turut dihadiri Pengerusi Multimedia Davelopment Corporation, Tan Sri Halim Ali.

Tuesday, 4 October 2011

Lagu Nenek Nenek Si Bongkok 3Lagu ni saya gunakan untuk teknik mikropengajaran yang dikehendaki dalam tugasan Pentaksiran. Dan murid memang seronok melakukan aktivti ini di dalam kelas.

Monday, 3 October 2011

Kehilangan Planet Pluto

Pluto Yang Hilang
Tarikh: Saturday, October 18 @ 10:12:52 MYT
Topik: Utusan Malaysia Online
ARKIB : 14/10/2008
Lapan planet kelilingi matahari?
Oleh w. rahimah dramanBAGAIMANA agaknya keadaan alam maya ini jika tanpa matahari dalam sistem suria di galaksi bima sakti.

Ini kerana kewujudan dan pergerakan planet-planet yang mengelilingi matahari cukup teratur dan patuh mengikut manzilah-manzilah antara satu sama lain tanpa masalah sehingga terlalu sukar untuk digambar dengan kata-kata.

Namun pada 30 Julai 2003 telah dilaporkan bahawa planet Marikh dikesan beredar lebih perlahan dan semakin mendekati bumi sebelum ia terhenti. Ia kemudian diberitakan beredar semula tetapi secara menyongsang.

Fenomena alam itu menyebabkan matahari di Marikh iaitu planet yang turut dikenali sebagai 'Planet Merah', naik dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur.

Ahli astronomi mengistilahnya dengan pergerakan retro great motion. Ia dikesan hasil kecanggihan teknologi dan kemajuan sains oleh pakar astronomi pada September 2005.

Ini bermakna fenomena serupa akan turut terjadi ke atas planet paling hampir dengan Marikh iaitu Bumi, tetapi orang awam tidak mengetahui atau menyedarinya. Itu rumusan para ahli astronomi.
Kemajuan sains juga telah membuktikan peristiwa bulan terbelah dua yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, apabila angkasawan Amerika Syarikat melalui Agensi Angkasa Lepas Amerika (NASA) menemui suatu rekahan yang besar dan panjang setelah mereka mendarat dan menyelidiki permukaan bulan satu masa dahulu.

Sedangkan itu telah pun dijelaskan dalam al-Quran dan diberitahu oleh Nabi Muhammad lebih 1,400 tahun lalu sebagaimana firman Allah SWT yang mafhum-Nya: Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan. (al-Qamar: 1)

Malah Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan berlaku kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila manusia melihatnya, mereka pun beriman. Maka iman ketika itu adalah seperti firman Allah: Tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu'. (al-An'am: 158). (riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda: "Tanda pertama muncul (sebagai tanda hampirnya kiamat) ialah matahari terbit dari sebelah barat dan keluarnya binatang ke atas manusia pada waktu dhuha". (rujuk - Himpunan Kuliah Perbandingan Agama, Datuk Dr. Harun Din dalam buku Inilah Akidah Kita).

Jadi bukanlah mengejutkan apabila Profesor Sains Fizik Universiti Malaya, Dr. Mohd. Zambri Zainuddin memberitahu, dalam sistem suria sekarang hanya tinggal lapan planet yang mengelilingi Matahari bukan sembilan sebagaimana sebelumnya.

Malah Fellow Astronomi Diraja London yang juga ahli Kesatuan Astronomi Antarabangsa (IAU) dan penasihat astronomi negara itu berkata, IAU memutuskan untuk menyemak semula takrifan mengenai planet di galaksi bima sakti.

Ini kerana kata Dr. Mohd. Zambri, planet dan bintang sentiasa lahir dan mati di mana Pluto yang terletak paling jauh dari matahari tidak lagi berada dalam kategori planet.

"Pluto telah keluar dari orbitnya dan bersilang serta bertaburan pada orbit-orbit dengan saiz lebih kecil serta berselerakan dalam sistem suria digelar asteroid dan bergabung dengan taburan komet," katanya.

Untuk itu beritahu beliau, melalui kemajuan teknologi dan sains, IAU memutuskan jasad semulajadi kecil di orbit yang mengelilingi matahari (Small solar system bodies) hanya lapan planet iaitu utarid, kejora, bumi, marikh, musytari, zuhal, uranus dan neptun. Bukan sembilan (termasuk Pluto) sebagaimana sebelumnya.
"Ia dibincang, dibahas dan diundi secara terbuka di kalangan pakar astronomi dalam mesyuarat IAU di Prague, Czechoslovakia pada 24 Ogos 2006," jelasnya.

Dr. Mohd. Zambri memberitahu demikian dalam ceramahnya bertajuk Matahari: sistem suria terkini pada Konvensyen Falak Selangor 2008 baru-baru ini.
Asteroid yang bertaburan di orbit dan bertindak memisahkan kedudukan planet-planet yang beredar pada manzilah masing-masing kata beliau, semakin menguasai sistem suria dan ruangan orbit untuk mengancam lain-lain planet terutama bumi.
Menurut Dr. Mohd. Zambri, jika salah satu asteroid yang bertaburan di orbit melewati sempadan memasuki atmosfera dan melanggar bumi, maka satu-satunya planet yang yang dihuni oleh manusia ini akan bergerak merempoh matahari.

"Apabila asteroid melanggar bumi, sudah tentu bumi meluncur bergerak dan merempuh matahari.
"Jika ini berlaku, bermakna terjadilah kiamat sebagaimana yang diberitahu dalam al-Quran," ujarnya.

Laporan terbaru pada 7 Oktober 2008 bagaimanapun menyebut, ahli astronomi dari Harvard menjangka satu ketulan kecil asteroid yang memasuki atmosfera meletup dan terbakar di ruang angkasa yang dapat dilihat benua Afrika.
mengelilingi matahari

Malah kita telah sering didedah dengan kehadiran luncuran ketulan api dari langit yang digelar komet menerjah ruang angkasa menuju permukaan bumi.
Mengikut susunan planet-planet di orbit yang mengelilingi matahari dalam sistem suria yang disenaraikan oleh IAU, bumi berada pada kedudukan ketiga terdekat dengan matahari selepas planet paling hampir, Mercury (Utarid) dan Venus (Kejora).
Kedudukan planet-planet selepas bumi pula adalah Mars (Marikh), Musytari (Jupiter) iaitu planet paling besar, Zuhal (Saturn), Uranus dan Neptun (Neptune) iaitu yang paling jauh dari matahari tetapi telah dilingkungi oleh pecahan pluto yang berselerakan di orbit.

Takrifan planet yang dikemukakan oleh IAU pula ialah jasad samawi dalam orbit yang mengelilingi Matahari dengan kadar jisim untuk graviti yang dapat mengekalkan keseimbangan hidrostatik dan tidak melepasi orbit (manzilah) 'jiran-jirannya'.
Tetapi Pluto yang merupakan 'jasad' paling dingin dikesan keluar dari orbitnya dan berselerakan dalam sistem suria serta telah melepasi planet Musytari (Jupiter) dan sedang menuju ke atmosfera Bumi sejak 'jasad' lebih kecil digelar Ceres ditemui sekitar tahun 1801.

Ceres kata Dr. Mohd Zambri, antara jasad kecil samawi yang dikesan mengelilingi matahari di samping Charon, Eris dan Utarid yang dikenali sebagai planet kerdil dan lebih kecil dari saiz Pluto.
Setiap planet yang sempurna itu menurutnya, masing-masing ada bulan yang mengelilinginya di mana Bumi hanya ada satu bulan tetapi Musytari paling banyak iaitu 65 buah bulan yang melingkungi orbitnya.

Kebanyakan bulan-bulan yang mengelilingi orbit setiap planet itu pula adalah bersaiz lebih besar atau sama saiz dengan Pluto.

Dr. Kassim Bahalli dari Kompleks Falak Al-Khawarizmi Melaka pula berkata, Matahari adalah salah satu daripada kira-kira 200 bilion bintang yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti.

"Matahari diulang sebut dalam al-Quran sebanyak 33 kali yang kesemuanya menyentuh mengenai penciptaannya, tujuan dan manfaatnya untuk seluruh makhluk," katanya.

Penciptaan Matahari menurut Imam Al-Ghazali beritahu beliau, untuk mewujudkan penggantian malam dan siang bagi manfaat isi Bumi serta menentukan urusan amal ibadah ummah.

Pensyarah Universiti Darul Iman, Terengganu Baharuddin Zainal pula berkata, dari segi epistemologi, dua suka kata 'mata' dan 'hari' di mana tanpa 'mata' pada manusia dinamakan 'tuna indera' dan tanpa 'mata' pada 'hari' adalah gelap gelita.

"Ini bermakna, hari, tanpa Matahari dapat digambarkan sebagai hari yang sejuk membeku dan gelap gelita," jelasnya.

Malah kata beliau, penggunaan takwim berasaskan musim Matahari dalam aktiviti ekonomi, khususnya pertanian dalam kehidupan alam Melayu peringkat awal dan berterusan kini mengikut kitaran sistem ekologi dan musim yang bersistematik berjaya mengelak masalah pencemaran.

Sementara itu, pegawai Unit Falak Jabatan Mufti Johor, Hanapiah Abdul Razak berkata, mana-mana jisim yang mendapat cahaya Matahari pula bermakna telah menerima 'nur' kerana ia dapat cahaya dan bercahaya.

Menurut beliau, 'nur' itu untuk bulan kerana dia (bulan) mendapat cahaya dari Matahari dan bercahaya sebagai petunjuk (hidayah kepada manusia).

Sementara Matahari adalah memberi atau memancar dan mengeluarkan cahaya yang bersinar untuk menerangi galaksi yang digelar 'dia'k', jelasnya.

Sebab itu tambah Hanapiah, sifat cahaya Matahari (dia'k) dan cahaya bulan (nur) berbeza meskipun sama-sama bercahaya.
Namun seperti tercatat dalam Tafsir Ibnu Katsir (Surah At-Takwir-Juzuk 30) , bahawa apabila matahari, bulan dan bintang-bintang telah lenyap, digulung, dilemparkan, dijatuhkan atau dijungkilkan ke bumi, maka lenyaplah cahaya dan terjadilah kiamat.